Fundacja im. Bernardo Morando

Partner projektu

Celem fundacji jest tworzenie, realizowanie i wspieranie programów społecznych, kulturalnych i gospodarczych zakładających rozwój Polski, w szczególności miasta Zamościa.

Promowanie nowoczesnej edukacji i doskonalenia zawodowego.

Budo­wa­nie spo­łe­czeń­stwa obywatelskiego i pro­mo­wa­nie idei par­ty­cy­pa­cji społecznej.

Promowanie oraz wspieranie promocji Zamościa w Polsce i Europie.

Fundacja zapewnia wsparcie merytoryczne i techniczne dla projektu Film o Leśmianie.