Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Partner projektu

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS jest organizacją zrzeszającą polskich twórców, m.in. kompozytorów, poetów, dramaturgów, choreografów, tłumaczy, publicystów, scenarzystów. W roku 2018 ZAiKS obchodzi 100. rocznicę swego powstania. Głównym celem stowarzyszenia jest zarządzanie prawami autorskimi polskich twórców, udzielanie w ich imieniu zezwoleń użytkownikom, inkasowanie należnych wynagrodzeń, ściganie naruszeń prawa autorskiego. Ważną dziedziną aktywności ZAiKS-u jest pomoc socjalna polskim twórcom oraz wspomaganie ich aktywności twórczej poprzez fundowanie nagród, organizację konkursów, prowadzenie domów pracy twórczej, wspieranie wartościowych inicjatyw artystycznych. Od lat dwudziestych XX wieku ZAiKS reprezentuje w Polsce prawa twórców zagranicznych ze wszystkich kontynentów na podstawie umów z zagranicznymi organizacjami zbiorowego zarządzania. ZAiKS jest także członkiem międzynarodowych organizacji autorskich, m.in. CISAC-u czy BIEM-u.