Autor afabularnych powieści: Lot (1985) i Gra (1993); zbiorów poetyckich: Pejzaże z Panem Lemonem (1979), Piołunny raj (1985), Ziemie pulsujące (1990), Noc kupalna (2015); opowiadań Czas hieny (2011); książek reporterskich: Droga na południe (2002), Z biegiem Bugu (2016); wspomnieniowego tomu Leśmian, Leśmian… (2008); esejów historycznych Miasta polskie. Najpiękniejsze zespoły zabytkowe (2007).

Pracował w lubelskich tygodnikach, reportaże i wywiady z pogranicza wschodniego publikował w paryskiej „Kulturze” i „Zeszytach Historycznych”. Od 1991 dziennikarz Lubelskiego Ośrodka TV.

Zrealizował ok. 300 filmów dokumentalnych, edukacyjnych, reportaży i felietonów (m.in. o polskich Tatarach, Żydach, Ormianach, Karaimach, prawosławiu, grekokatolikach, o życiu i twórczości Reja, Szymonowica, Sienkiewicza, Kraszewskiego, Leśmiana, Hartwigów, Bułhaka, Wyczółkowskiego, Grottgera, Klukowskiego, Lipińskiego, Lessla oraz o historii ziem nadbużańskich).

Nagrody: Bolesława Prusa (1986), Polcul Foundation (1992), w Międzynarodowym Konkursie Telewizyjnym Ukraińskiej Pieśni, Łuck (2006), Nagroda Artystyczna Miasta Lublina (2008). Należy do Stow. Pisarzy Polskich i Stow. Filmowców Polskich.