Ostatni film dokumentalny o Leśmianie pochodzi z 1993 r., czyli z epoki analogowej, będzie to zatem film zrobiony nowocześnie w technologii cyfrowej.

W filmie będą wiersze poety oraz fragmenty listów, wywiadów, szkiców literackich. Będzie to poetycki dokument o wartości artystycznej i edukacyjnej. Liczymy na szeroki krąg odbiorców, w tym osób, które jeszcze nic o Leśmianie nie wiedzą.

Film ma pokazać Leśmiana w kontekście miedzywojnia, w latach 20-tych zawistnie przemilczanego przez wiodące wówczas czasopisma literacko-artystyczne. Artysty mieszkającego w prowincjonalnym Zamościu ale obracającego się w wąskim kręgu entuzjastów tworzących renesans kulturalny i intelektualny miasta po odzyskaniu niepodległości. Jego pobyt w Zamościu jest stałą inspiracją dla artystów i obecnych wydarzeń kulturalnych.

W Zamościu i Iłży chodzimy po śladach Leśmiana.

Liczymy też, że znajdzie się stacja telewizyjna, która zechce ten film przedstawić szerokiej widowni w Polsce i być może za granicą. Chcemy aby wobec istnienia już doskonałych przekładów powstała wersja anglojęzyczna tego filmu dla Polaków nie znających już języka polskiego i osób zainteresowanych polską kulturą – mówi o projekcie Sławomir Bartnik.

Stowarzyszenie „TOWARZYSTWO LEŚMIANOWSKIE” zostało zarejestrowane w 2007 roku pod numerem KRS 0000274565. Statutowym celem działalności stowarzyszenia jest propagowanie kultury wysokiej, propagowanie twórczości Bolesława Leśmiana, wspieranie inicjatyw społecznych o charakterze kulturalnym i edukacyjnym, integracja społeczności zamojskiej, pielęgnowanie i popularyzacja tradycji regionu zamojskiego, popieranie działalności intelektualnej na rzecz regionu, ochrona zabytków kultury umysłowej i materialnej.

SŁAWOMIR BARTNIK – prezes stowarzyszenia, z wykształcenia chemik, przez 25 lat prowadził księgarnię im. B. Leśmiana.

ADAM W.KULIK – jest polonistą, dziennikarzem, podróżnikiem, filmowcem który ma w dorobku ponad 350 filmów dokumentalnych, jest pisarzem, autorem między innymi książki „Leśmian, Leśmian” (Słowo/Obraz/Terytoria 2008).

Stowarzyszenie “Towarzystwo Leśmianowskie”
22-400 Zamość, ul.Partyzantów 13
KRS: 0000274565
Regon: 060220344
NIP: 922-288-65-00
Numer rachunku bankowego: PeKaO SA: 30 1240 2005 1111 0010 3340 1019